Privacy and Cookie information

We use a small number of cookies on this website to make the website as useful as possible. None of these cookies collect any personal information. To find out more about these cookies and how to control their use, see our Privacy and Cookies Policy.

close
Torkel Lindberg

QBE Sverige

QBE är ett av världens 25 största försäkringsbolag och börsnoterat i Australien där bolaget bedrivit verksamhet i mer än 120 år. QBE är för närvarande representerade i 38 länder med över 16,000 anställda. Bolaget erbjuder försäkrings- och återförsäkringslösningar, även för de mest komplexa områdena inom sakförsäkring, och åtnjuter internationellt erkännande som en värdefull partner till sina kunder.

Premieintäkterna för QBE Insurance Group  uppgick under 2014 till €14,175 miljoner. QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige, är filialkontor till QBE Insurance (Europe) Ltd UK.

QBE är verksamma i Sverige sedan 2009, huvudsakligen inom områdena ansvars- och egendomsförsäkring för företag, och erbjuder såväl standardiserade produkter som unika lösningar inom försäkringsskydd och försäkringsservice.

Standard & Poor´s kreditbetyg för dotterbolagen inom QBE´s försäkringsrörelse är A+ / Stable. Motsvarande kreditbetyg från A.M. Best är A / Stable och från Fitch Ratings A+ Stable.  

Välkommen att kontakta oss!

Välj språk

  1. Svenska
  2. English

Kontakt

QBE Insurance (Europe) Ltd, filial Sverige
Sveavägen 13
111 57
Stockholm
Sverige

Tel: +46 (0) 8 587 514 00
Email: Infoqbesweden@se.qbe.com

Registration number: 516404-1880

Kontakta oss vid skada

Telefon växel: 08-587 514 00
E-post: Claims-Sweden@se.qbe.com

QBE Insurance (Europe) Ltd, UK filial Sverige ("QBE") är personuppgiftsansvarig för den svenska verksamheten. QBE behandlar personuppgifter för att fullgöra sina åtaganden mot kunder och samarbetspartners. Uppgifterna består främst i namn, adress, e-post samt telefonnummer. Personuppgifterna sparas inom QBE Group i England men används endast av den svenska filialen. Den registrerade har rätt att kostnadsfritt, en gång om året, genom ett skriftligt signerat brev till adressen ovan, få information om de uppgifter som registrerats hos QBE. Den registrerade kan också när som helst kontakta QBE för att få sina uppgifter ändrade.